• Profiel

Visie

In het midden- en kleinbedrijf ontbreekt het vaak aan een eigen ondersteunende financiële functie en is de benodigde kennis op het bedrijfseconomische vlak niet in evenwicht met de vraag daarnaar. In het grootbedrijf en in de non-profitsector daarentegen is die staf en kennis wel aanwezig, maar is er een gebrek aan tijd om de functie voldoende uit te voeren.


Missie

Waarde toevoegen aan een onderneming (of organisatie) door deze te voorzien van relevante en betrouwbare informatie over de bedrijfsvoering. Deze informatie is niet alleen financieel van aard, maar heeft ook aandacht voor de interne processen (management en organisatie), de markt (klanten en concurrentie) en de rol van innovatie en ontwikkeling (leren).
De dienstverlening stopt niet bij de inrichting van een systeem of bij de aanlevering van de gewenste informatie, maar ontdekt ook het verhaal achter de cijfers. Dat betekent dus meedenken over de bedrijfsvoering en adviseren op korte en lange termijn.

Doelstelling

Het managementcontrolsysteem van een onderneming zo inrichten dat de structuur overeenkomt met de gekozen strategie. Daarnaast optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van ict, zodat de tijd en energie benodigd voor het administreren op zich en het rapporteren wordt teruggebracht. Zo ontstaat er meer inzicht in de bedrijfsvoering en is er meer gelegenheid om vooruit te kijken.

 

 • Strategisch management

  Portfolio (markt-, klant- en prijsstrategie), overname- en desinvesteringsbeslissingen, financieringsstrategie en analyses en scenario's
 • Prestatiemanagement

  Kapitaalsinvesteringen, werkkapitaalmanagement, managementcontrolsysteem en financieringen
 • Administreren en rapporteren

  Relevante en betrouwbare (niet) financiële informatie en rapportages en effectiviteit en efficiency van administratieve processen
 • Governance, risk & compliance

  Risicomanagement, intern beheersingsraamwerk en belastingen