• Diensten

Een kort overzicht van de aandachtsgebieden en onderwerpen waarmee Van Beekhuizen Controlling u kan helpen:

Financieel interim-management
   o   invullen van tijdelijke financiële functies
   o   ondersteunen bij jaarafsluiting
   o   samenstellen balansdossiers t.b.v. accountantscontrole

Procesmanagement en AO/IC
   o   optimaliseren administratieve functie en financiële processen
   o   beschrijven administratieve organisatie en interne controle

Controlling
   o   inrichten planning & control-cyclus
   o   ontwerpen bestuurlijk informatiesysteem
   o   ontwikkelen van balanced scorecard
   o   ontwikkelen en samenstellen managementrapportages
   o   projectcontrolling en -kostenbewaking

Informatiemanagement en automatisering
   o   ondersteunen en adviseren bij aanschaffen en inrichten financieel systeem
   o   implementeren financiële en erp-systemen

Overige projecten
   o   bedrijfseconomische vraagstukken, zoals investeringsbeslissingen en ondernemingsplannen
   o   financieel-economische adviezen en analyses (ratio’s en benchmarking)
   o   credit management

Een compleet overzicht van uitgevoerde projecten, inclusief een korte beschrijving, kunt u hier downloaden.

 • Strategisch management

  Portfolio (markt-, klant- en prijsstrategie), overname- en desinvesteringsbeslissingen, financieringsstrategie en analyses en scenario's
 • Prestatiemanagement

  Kapitaalsinvesteringen, werkkapitaalmanagement, managementcontrolsysteem en financieringen
 • Administreren en rapporteren

  Relevante en betrouwbare (niet) financiële informatie en rapportages en effectiviteit en efficiency van administratieve processen
 • Governance, risk & compliance

  Risicomanagement, intern beheersingsraamwerk en belastingen